Externremiss inför upphandling av statligt ramavtal för kontorsmateriel

Publicerad 2015-01-22

Inför kommande upphandling av ett statligt ramavtal för kontorsmateriel inbjuder Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet leverantörer att inkomma med synpunkter på ett utkast till varukorg samt ett antal övriga frågeställningar kopplade till upphandlingen.

Syftet med denna externremiss är att underlätta för Statens inköpscentral att utforma ett förfrågningsunderlag som uppfyller kraven på transparens och proportionalitet.  Vidare ger externremissen möjlighet för leverantörer inom området att bidra med sin kunskap och erfarenhet.

Externremissen består av följande tre dokument:

  1. Information om externremiss
  2. Utkast till varukorg
  3. Övriga frågeställningar

Ovanstående dokument är upplagda på upphandlingssidan. För instruktion om hur svar lämnas, vänligen läs dokumentet ”Information om externremiss”. Statens inköpscentral tar tacksamt emot alla synpunkter. 

Synpunkter bifogas via e-post till fredrik.aglo@kammarkollegiet.se

Vänligen inkom med era synpunkter på denna externremiss senast 2015-02-09.