Överprövning Kaffeautomater med tillhörande varor och tjänster

Publicerad 2015-01-23

Tilldelningsbeslut i upphandling av Kaffeautomater med tillhörande varor och tjänster meddelades i oktober 2014. Detta beslut är begärt överprövat och ligger i förvaltningsrätten.

Skriftväxlingen i målet är fortfarande inte färdig men beräknas vara färdig i slutet av januari. Därefter inväntas dom.

När ny information finns kommer den att läggas ut här på avropa.se.

Kontaktperson: Elin Olsson