Tilldelningsbeslut i upphandlingen Brevförmedlingstjänster

Publicerad 2015-01-30

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har fattat tilldelningsbeslut avseende upphandlingen Brevförmedlingstjänster, dnr. 96-100-2014. Nu avvaktas avtalsspärr.

 

Avtalsspärren löper ut den 9 februari 2015.