Annonserad upphandling- Hotelltjänster 2015

Publicerad 2015-04-29

Upphandlingen Hotelltjänster 2015 har nu annonserats i upphandlingsverktyget TendSign.

Upphandlingen är indelad i fyra kvalitetskategorier.

Sista anbudsdag är 22 maj.

Kontaktperson: Anna-Maria Norström