Annonserad upphandling – Taxitjänster

Publicerad 2015-05-05

Upphandlingen Taxitjänster har nu annonserats i upphandlingsverktyget TendSign.

Upphandlingen är indelad i två anbudsområden.

Sista anbudsdag är 18 juni.

Kontaktperson: Aida Colakovic