Annonsering – Tryckeritjänster

Publicerad 2015-10-08

Nuvarande statliga ramavtal avseende Tryckeritjänster löper till och med 2016-02-14.

En förstudie har genomförts för att undersöka förutsättningarna för en ny ramavtalsupphandling inom området. Förstudierapporten har publicerats.

Upphandlingen har nu annonserats. Den består av nedanstående två (2) anbudsområden. Det är möjligt att lämna anbud på ett (1) eller två (2) anbudsområden.

Anbudsområde 1
Fast rangordning för ett visst urval av Kontorstryck (se Prisbilaga Kontorstryck till förfrågningsunderlaget) som kan användas av Avropsberättigade vars inköp understiger 50 000 SEK (exkl. fraktkostnader) per kalenderår.

Anbudsgivare ska:

  • tillhandahålla webbshop för Avropsberättigades Beställningar (se Huvuddokumentet under punkten Avropsordning Rangordning, respektive Allmänna villkor rangordning).
  • hantera packning- och plocktjänster, adressering och distribution.

Samtliga av ovanstående tjänster, förutom distribution (där fraktkostnader tillkommer), ingår i priserna för de i anbudsområdet aktuella Varorna.

Anbudsområde 2
Förnyad konkurrensutsättning för Kontorstryck (se Prisbilaga Kontorstryck till förfrågningsunderlaget) som överstiger 50 000 SEK (exkl. fraktkostnader) per Avropsberättigad och kalenderår, respektive för Kontorstryck (Varor och Tjänster som inte upptas i Prisbilaga Kontorstryck) oavsett inköpsbelopp, för Huvudsakliga produktioner av Varor och Tjänster oavsett inköpsbelopp och för Övriga tillkommande Varor och Tjänster oavsett inköpsbelopp.

Sista anbudsdag är 17 november 2015.