Ramavtal tecknade - Företagshälsovårdstjänster

Publicerad 2015-08-31

Avtalsspärren har löpt ut och inga överprövningar har inkommit för Företagshälsovårdstjänster. Ramavtalen är signerade med tilldelade ramavtalsleverantörer och träder i kraft 1 januari 2016. Dock kan avropsförfrågan ske tidigare, förutsatt att leverans från ramavtalet inte sker tidigare än 1 januari 2016. Ramavtalen kommer att publiceras under september månad.