Förstudie Bemanningstjänster

Publicerad 2015-05-12

En förstudie har påbörjats inom området Bemanningstjänster.

Det befintliga avtalet löper till och med 2016-05-19 med en förlängningsoption t.o.m. 2017-02-28.

Förstudien ska beskriva nuläge och erfarenheter av användningen av de löpande ramavtalen inom det aktuella ramavtalsområdet. Förstudien ska vidare klargöra omfattning, inriktning, utformning och upplägg av kommande upphandling inom området.