Förstudie Flyttjänster påbörjas

Publicerad 2015-09-02

En förstudie har påbörjats inom området Flyttjänster.

Det befintliga avtalet löper till och med 2015-12-31 med en maximal förlängningsoption t.o.m. 2017-04-30.

Förstudien ska beskriva nuläge och erfarenheter av användningen av de löpande ramavtalen inom det aktuella ramavtalsområdet. Förstudien ska vidare klargöra omfattning, inriktning, utformning och upplägg av kommande upphandling inom området.

För att komma till förstudiesidan