Förstudie Översättningstjänster

Publicerad 2015-03-23

En förstudie har påbörjats inom området Översättningstjänster.

Det befintliga Ramavtalet löper ut 2016-06-30.

Förstudien ska beskriva nuläge och erfarenheter av användningen av de löpande ramavtalen inom det aktuella ramavtalsområdet. Förstudien ska vidare klargöra omfattning, inriktning, utformning och upplägg av kommande upphandling inom området.

För att komma till förstudien