Förstudie Prenumerationstjänster påbörjas

Publicerad 2015-09-15

En förstudie har påbörjats inom området Prenumerationstjänster.

I dagsläget finns inget ramavtal på området då ramavtalet som tecknades 2014 sagts upp med omedelbar verkan. Mer om detta kan du läsa här

Under förstudien ska erfarenheter av användningen av det förra ramavtalet inom det aktuella ramavtalsområdet undersökas. Förstudien ska vidare klargöra omfattning, inriktning, utformning och upplägg av kommande upphandling inom området.

För att komma till förstudiesidan