Ingen överprövning - Taxitjänster

Publicerad 2015-08-24

Avtalsspärren har löpt ut och ingen överprövning har inkommit för Taxitjänster. Ramavtalen kommer nu att signeras med tilldelad ramavtalsleverantör.