Ingen överprövning - Företagshälsovårdstjänster

Publicerad 2015-08-17

Avtalsspärren har löpt ut och inga överprövningar har inkommit för Företagshälsovårdstjänster. Ramavtalen kommer nu att signeras med tilldelade ramavtalsleverantörer.