Ingen överprövning - Säkerhetssystem

Publicerad 2015-05-08

Avtalsspärren har löpt ut och inga överprövningar har inkommit för Säkerhetssystem 2015. Ramavtalen kommer nu att signeras med tilldelade ramavtalsleverantörer.