Ingen överprövning - Tjänstefordon och förmånsbilar 2015

Publicerad 2015-06-10

Avtalsspärren har löpt ut och inga överprövningar har inkommit för Tjänstefordon och förmånsbilar 2015. Ramavtalen kommer nu att signeras med tilldelade ramavtalsleverantörer.