Ingen överprövning – Kontorsmateriel 2015

Publicerad 2015-06-16

Avtalsspärren har löpt ut och inga överprövningar har inkommit i upphandlingen kontorsmateriel 2015. Ramavtalen kommer nu att signeras med tilldelade ramavtalsleverantörer.

Vänligen observera att det nya ramavtalet börjar gälla först den 22 augusti 2015.