Ingen överprövning – Möbler och inredning

Publicerad 2015-09-01

Avtalsspärren har löpt ut och ingen överprövning har inkommit för Möbler och inredning. Ramavtalen kommer nu att signeras med tilldelade ramavtalsleverantörer.