Kaffeautomater med tillhörande varor och tjänster – Dom i förvaltningsrätten till Statens inköpscentrals fördel

Publicerad 2015-02-12

Förvaltningsrätten har den 5 februari 2015 meddelat dom i upphandlingen av kaffeautomater med tillhörande varor och tjänster, dnr 96-82-2013. Domen innebär att ansökan om överprövning av upphandlingen från oktober 2014 har avslagits.

Domen kan komma att bli överklagad till kammarrätten.