Tilldelningsbeslut Säkerhetsteknik Brandskydd

Publicerad 2015-05-12

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har fattat tilldelningsbeslut avseende upphandling av Säkerhetsteknik Brandskydd, dnr. 96-68-2014. Nu avvaktas avtalsspärr.

Följande anbudsgivare har erbjudits ramavtal:

  • Aptum AB
  • Cupola AB
  • Kidde Sweden AB
  • Presto Brandsäkerhet AB
  • Secunova AB
  • Dafo Brand Aktiebolag

Avtalsspärren löper ut den 2015-05-22.

För att komma till upphandlingssidan

Kontaktperson: Goran Alilovic