Nu är förstudierapporten Bemanningstjänster publicerad

Publicerad 2015-11-03

Projektet förstudien Bemanningstjänster är nu färdigställd och rapporten publicerad. Beslut har tagits om att en ny upphandling kommer att genomföras. Inom kort kommer information om upphandlingen läggas ut.

För att ta del av förstudierapporten

Har ni några frågor kontakta ansvarig projektledare Jeanette Hemmingsson.