Ny upphandling för Flygresor utrikes

Publicerad 2015-12-18

Nu är förstudien inför upphandling av utrikes flygresor avslutad och beslut har tagits om att ny upphandling ska göras. Förstudierapporten samt mer om kommande upphandling finns att läsa på upphandlingssidan.

Kontaktperson: Elin Olsson