Ingen överprövning - Säkerhetsteknik Brandskydd

Publicerad 2015-05-25

Avtalsspärren har löpt ut och inga överprövningar har inkommit för Säkerhetsteknik Brandskydd. Ramavtalen kommer nu att signeras med tilldelade ramavtalsleverantörer.