Tilldelningsbeslut i upphandlingen Paketförmedlingstjänster

Publicerad 2015-02-19

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har fattat tilldelningsbeslut avseende upphandlingen Paketförmedlingstjänster, dnr. 96-48-2014. Nu avvaktas avtalsspärr.

Avtalsspärren löper ut den 23 februari 2015.

Kontaktperson: Jeanette Hemmingsson