Tilldelningsbeslut Drivmedel

Publicerad 2015-08-19

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har fattat tilldelningsbeslut avseende upphandlingen Drivmedel 2015, dnr. 96-61-2014. Nu avvaktas avtalsspärr.

Följande anbudsgivare har erbjudits ramavtal.

  • OK-Q8 AB, 556027-3244
  • Preem Aktiebolag, 556072-6977
  • Statoil Fuel & Retail Sverige AB, 556000-6834

Avtalsspärren löper ut 2015-08-28.

För att komma till upphandlingssidan

Kontaktperson: Fredrik Björnström