Tilldelningsbeslut Företagshälsovårdstjänster

Publicerad 2015-07-01

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har fattat tilldelningsbeslut avseende upphandlingen Företagshälsovårdstjänster 2015, dnr. 96-95-2014. Nu avvaktas avtalsspärr.

Följande anbudsgivare har erbjudits ramavtal:

AB Previa 556235-1907
Akademihälsan i Göteborg AB 556702-1893
Attundahälsan Företagshälsovård AB 556775-1408
Avonova Hälsa AB 556500-6821
Betania Organisationsmedicin AB 556589-3996
Clarahälsan AB 556135-7590
Commodia AB 556272-3568
Feelgood Företagshälsovård AB 556185-6385
FöretagsHälsan FHC AB 556166-8913
Götenehälsan AB 556767-0145
HeLahälsan Dalarna AB 556820-7541
Jobbhälsan i Norr AB 556187-3455
Länshälsan Uppsala AB 556605-1982
Servicehälsan i Värmland AB 556205-6548

Avtalsspärren löper ut den 2015-07-13.