Tilldelningsbeslut i upphandlingen Konferenser och möten

Publicerad 2015-03-19

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har fattat tilldelningsbeslut den 13 mars 2015 avseende upphandlingen Konferenser och möten.

Diarienummer:
96-83-2014   - Helpension Plus

96-108-2014 - Helpension K-märkt - Avbruten

96-109-2014 - Helpension Bas                                              

96-110-2014 - Dagkonferens Plus                                       

96-111-2014 - Dagkonferens K-märkt - Avbruten

96-112-2014 - Dagkonferens Bas                                         

96-113-2014 - Timdebitering Plus                                    

96-114-2014 - Timdebitering K-märkt - Avbruten

96-115-2014 - Timdebitering Bas                                     

96-116-2014 - Stora konferenser Helpension                

96-117-2014 - Stora konferenser Dagkonferens           

96-118-2014 - Stora konferenser Timdebitering - Avbruten

Nu avvaktas avtalsspärr. Avtalsspärren löper ut den 24 mars 2015

Kontaktperson: Anna-Maria Norström