Tilldelningsbeslut Konferenser och möten

Publicerad 2015-11-30

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har fattat tilldelningsbeslut avseende upphandlingen Konferenser och möten. Nu avvaktas avtalsspärr.

Del 1
96-55-2015 Helpension Plus
96-63-2015 Helpension Bas
96-64-2015 Dagkonferens Plus
96-65-2015 Dagkonferens Bas
96-66-2015 Timdebitering
96-67-2015 Stora konferenser

Del 2
96-68-2015 Helpension Plus
96-69-2015 Helpension Bas
96-70-2015 Dagkonferens Plus
96-71-2015 Dagkonferens Bas
96-72-2015 Timdebitering
96-73-2015 Stora konferenser

Del 3
96-74-2015 Helpension Plus
96-75-2015 Helpension Bas
96-76-2015 Dagkonferens Plus
96-77-2015 Dagkonferens Bas
96-78-2015 Timdebitering
96-79-2015 Stora konferenser

Avtalsspärren löper ut 2015-12-10.

Kontaktperson: Anna-Maria Norström