Tilldelningsbeslut Konsulter säkerhetsteknik

Publicerad 2015-03-31

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har fattat tilldelningsbeslut avseende upphandling av Konsulter Säkerhetsteknik, dnr. 96-67-2014. Nu avvaktas avtalsspärr.

Följande anbudsgivare har erbjudits ramavtal:

  • ÅF-Infrastructure AB
  • WSP Sverige AB
  • Ramböll Sverige AB
  • Team TSP AB
  • Grontmij AB

Avtalsspärren löper ut den 2015-04-07.

För att komma till upphandlingssidan

Kontaktperson: Goran Alilovic