Tilldelningsbeslut Kontorsmateriel 2015

Publicerad 2015-05-26

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har fattat tilldelningsbeslut avseende upphandlingen Kontorsmateriel 2015, dnr. 96-79-2014. Nu avvaktas avtalsspärr.

Följande anbudsgivare har erbjudits ramavtal enligt följande rangordning:

  1. Staples Sweden AB
  2. Office Depot Svenska AB
  3. Lyreco Sverige AB

Avtalsspärren löper ut den 2015-06-05.

Kontaktperson: Fredrik Aglo