Tilldelningsbeslut Säkerhetssystem

Publicerad 2015-04-28

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har fattat tilldelningsbeslut avseende upphandling av Säkerhetssystem, dnr. 96-65-2014. Nu avvaktas avtalsspärr.

Följande anbudsgivare har erbjudits ramavtal:

  • Bravida Säkerhet AB
  • CERTEGO AB
  • STANLEY Security Sverige AB
  • 4U Secure Solutions (Sverige) AB
  • Midroc Electro AB

Avtalsspärren löper ut den 2015-05-07.

För att komma till upphandlingssidan

Kontaktperson: Goran Alilovic