Tilldelningsbeslut Taxitjänster

Publicerad 2015-08-11

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har fattat tilldelningsbeslut avseende upphandlingen Taxitjänster, dnr. 96-105-2014. Nu avvaktas avtalsspärr.

Följande anbudsgivare har erbjudits ramavtal i både anbudsområdet Storstockholm och Övriga landet.

Mycabtravel Scandinavia AB 556460-3008.

Avtalsspärren löper ut 2015-08-21.

För att komma till upphandlingssidan

Kontaktperson Aida Colakovic