Överprövning inom ramavtalsområdet Säkra förvaringslösningar har avslagits

Publicerad 2015-01-23

Förvaltningsrätten har den 21 januari 2015 meddelat dom i upphandlingen av Stölskyddsklassad förvaring (dnr 96-42-2014) till Statens inköpscentrals fördel.

Avgöranden i både målen innebär att ansökan om överprövning har avslagits. Nu avvaktar Statens inköpscentral tio dagars avtalsspärr.