Ta tillfället att lämna synpunkter!

Publicerad 2015-10-05

Just nu genomför vi  enkätundersökningar inom området städtjänster. En enkät riktar sig till myndigheter och en enkät riktar sig till företag i städbranschen.

Ta tillfället att lämna synpunkter och föreslå idéer! 

Enkäterna hittar du på förstudiesidan.