Ingen upphandling av upphandlingskonsulter

Publicerad 2015-06-12

Beslut har tagits om att Statens inköpscentral inte kommer att upphandla ett statligt ramavtal för upphandlingskonsulter.

I förstudien inför en eventuell upphandling har en marknads- och behovsanalys gjorts där Statens inköpscentral bland annat har gått ut med en enkät till avropande myndigheter samt haft dialog med leverantörer på marknaden.

Anledningen till beslutet att inte genomföra en upphandling på området är att det i behovsanalysen har visat sig att behovet av ett ramavtal inte är tillräckligt stort för att motivera en statlig ramavtals-upphandling på området.