Annonserad upphandling - Prenumerationstjänster

Publicerad 2015-11-11

Upphandlingen Prenumerationstjänster har nu annonserats i upphandlingsverktyget TendSign.

Sista anbudsdag är 21 december 2015.

Kontaktperson: Elin Olsson