Betania Organisationsmedicin har namnändrat

Publicerad 2016-09-07

Betania Organisationsmedicin (org.nr. 556589-3996) har den 7 september 2016 bytt namn till Helsa Företagshälsovård AB.