EU-kommissionens beslut avseende Privacy Shield

Publicerad 2016-09-21

Den 12 juli 2016 har EU-kommissionen fattat beslut om adekvat skyddsnivå för vissa mottagare av personuppgifter i USA.

Läs mer hos Datainspektionen på http://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/personuppgiftslagen/internationell-verksamhet/safe-harbor-domen-far-stora-konsekvenser/