Ramavtal överförs från EVRY Consulting AB till EVRY Integration AB

Publicerad 2016-01-20

Från och med den 1 januari 2016 har EVRY Consulting AB, org.nr. 556403-0798 övertagits av EVRY Integration AB, org.nr 556237-3877. Statens inköpscentral har godkänt att samtliga ramavtal som tecknats med EVRY Consulting avseende IT-konsulttjänster Resurskonsulter överförs till EVRY Integration.