Förlängning - Brevförmedling

Publicerad 2016-07-06

Statens inköpscentral förlänger ramavtalen för Brevförmedling. Ramavtalen gäller t.o.m 2018-03-31.