Förlängning - Glasögon

Publicerad 2016-07-06

Statens inköpscentral förlänger ramavtalen för Glasögon. Ramavtalen gäller t.o.m 2017-12-31.