Ramavtalen för IT-konsulttjänster, Resurskonsulter, region Stockholm-Gotland förlängs

Publicerad 2016-11-16

Statens inköpscentral har beslutat att förlänga ramavtalen för IT-konsulttjänster, Resurskonsulter, region Stockholm-Gotland till och med 2018-08-31. Ändring av avtalstiden på avropa.se kommer att ske när förlängningsavtalen för alla leverantörer är undertecknade.