Förlängning - Kontorspapper

Publicerad 2016-10-10

Statens inköpscentral har beslutat att förlänga ramavtalen för Kontorspapper t.o.m. 2017-10-31. Ändring av avtalstiden kommer att ske när förlängningsavtalen är undertecknade.