Förlängning - Tolkförmedlingstjänster

Publicerad 2016-10-11

Statens inköpscentral förlänger ramavtalen för Tolkförmedlingstjänster med 12 månader från och med den 1 november 2016. Ramavtalen gäller till och med den 31 oktober 2017. Observera att detta är den sista förlängningen av ramavtalen. En förstudie inför ny ramavtalsupphandling pågår.

Kontakta ramavtalsförvaltaren vid frågor: klas.ericsson@kammarkollegiet.se