Förlängning av ramavtal inom FMOT

Publicerad 2016-04-29

Ramavtalen inom området Fasta och mobila operatörstjänster har förlängts. Ny giltighetstid är till 2017-04-30. Ytterligare förlängningar av ramavtalen är möjliga till 2018-04-30.