Förlängning av ramavtalen för Dokumenthantering 2012

Publicerad 2016-02-02

Statens inköpscentral förlänger ramavtalen för Dokumenthantering 2012 - Skrivare, MFP, programvaror och tjänster. Avtalen gäller t.o.m 2017-07-31.