Försörjning av e-legitimering för identifiering och underskrift

Publicerad 2016-05-30

Avrop av legitimering med hjälp av Bank-id, mobilt Bank-id och Telias legitimationer kan avropas från ramavtalsområdet Informationsförsörjning.
Till information