Förtydligande angående Staples webbutik för kontorsmateriel

Publicerad 2016-02-08

Staples har utvecklat sin webbutik med en särskild del för det sortiment som omfattas av det statliga ramavtalet. Avtalat sortiment finns sorterat under en egen katalog: ”KamK Avtalssortiment”. Se hur katalogen ser via denna länk

Alla varor som tillhör avtalat sortiment är markerade med en ”blå prick” framför artikelnamnet och ska sorteras överst vid sökning oavsett i vilken katalog du som avropande myndighet söker i.

Detta gäller även vid inloggning till webbutiken via e-handelssystem (”punch out”). Kontakta Staples via e-post kundtjanst@staples.com  om du inte får tillgång till KamK Avtalssortiment eller inte ser avtalsmarkeringen (de blå prickarna) på artiklar när du besöker webbutiken.

Kontaktperson: ulla.karin.josefsson@kammarkollegiet.se