Förtydligande avseende utskick från leverantörer på ramavtalet för IT-utbildning

Publicerad 2016-06-22

Ett par leverantörer inom ramavtalet för IT-utbildning har nyligen gått ut till avropande organisationer med information om ramavtalet och erbjudande om att boka utbildning till rabatterade priser. Denna information bygger på en felaktig tolkning av avropsregler i ramavtalet och kan leda till att avropande organisationer gör otillåtna direktupphandlingar.

Avrop ska alltid göras genom förnyad konkurrensutsättning. Statens inköpscentral rekommenderar alltså inte avropande organisationer att göra direktupphandlingar av utbildningar som är kortare än fem dagar. Istället rekommenderas till samordnade avrop av flera öppna utbildningar eller till avrop av en utbildningskorg med möjlighet att beställa IT-utbildning under 12 månader av den leverantör som kontrakt tecknats med.

De ramavtalsleverantörer som gått ut med missvisande information har blivit ålagda att skicka ut rättelser.

Kontaktperson: Ulla Karin Josefsson