IT-utbildning - uppdaterade underleverantörsbilagor

Publicerad 2016-12-05

Sedan 12 november har ramavtalsleverantörerna på ramavtalet för IT-utbildning haft möjlighet att komplettera med nya underleverantörer. Uppdaterade underleverantörsbilagor finns nu publicerade under respektive ramavtalsleverantör på avropa.se.

Nu finns även ett avropsexempel på avrop från ramavtalet för IT-utbildning publicerat på avropa.se.