Managementtjänster - verksamhetsutveckling, ramavtal tecknat

Publicerad 2016-08-01

Statens inköpscentral tecknade ramavtal för Managementtjänster - verksamhets- och organisationsutveckling, dnr 96-28-2015, den 1 augusti 2016 med sex av de åtta tilldelade företagen. Ramavtalen med de två utestående företagen, Capgemini och Syntell är nu också klara för avrop efter åtgärder från leverantörernas sida. Ramavtalen omfattar därmed följande företag:
  • Capgemeni Sverige AB
  • Ekan Aktiebolag
  • IBM Svenska Aktiebolag
  • Karlöf Consulting AB
  • PA Consulting Group AB
  • Preera AB
  • Syntell Aktiebolag
  • Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB.

För mer information, se ramavtalssidan.

Upplysningar: Irene Andersson